DesCORda't

Projecte social fotogràfic

Què és?

El projecte “DesCORda't” és un projecte que persegueix mostrar d'una forma oberta i natural les cicatrius causades per una operació a cor obert, a través de fer un recull fotogràfic de persones que han patit una esternotomia i que, lluny de sentir-se avergonyides o tapar-se, opten per a descordar-se i ensenyar al món la seva cicatriu, amb un somriure. L'objectiu és demostrar que hem superat alguna malaltia o complicació cardíaca i que la cicatriu és la marca d'una superació personal, d'un repte i de moltes ganes de viure; que ens sentim fortes i agraïdes per una operació que ens ha ofert una millora en la qualitat de vida i fins i tot una segona oportunitat.

Més enllà d'un tall que divideix el pit en dues parts, DesCORda't és acceptació, valentia, positivitat i ganes de viure.

Què busquem

Per això, busquem persones que hagin estat operades a cor obert, que entenguin la cicatriu com una marca de superació i volen fotografiar-se per a fer-la visible. La fotografia anirà acompanyada d'un petit text on la persona expliqui què ha significat aquesta cicatriu per a ella i quins aprenentatges positius n'ha tret.

Per què

Un projecte com Descorda't aborda la necessitat d'acceptar a les persones tal com són; tots tenim defectes o imperfeccions i això no ens converteix en persones menys desitjades o imperfectes. Concretament, l'esternotomia és una tècnica de cirurgia toràcica on es realitza una incisió vertical de l'estèrnum per tal d'accedir còmodament al cor. Aquesta incisió deriva en una cicatriu d'uns 20 cm de longitud situada en una zona força visible, la part mitja del pit. El 60% dels pacients operats poden desenvolupar cicatrius hipertròfiques o queloide després d' una operació de cor, en general durant els tres primers mesos, fent que la cicatriu sigui més visible, gruixuda o amb relleu.

A part de les inevitables repercussions físiques que té una operació quirúrgica a cor obert també poden existir algunes repercussions psicològiques com són la pèrdua de confiança i seguretat en un mateix, el rebuig per la cicatriu, la disminució de l'autoestima i canvis o dificultats; efectes psicològics que poden variar depenent de l'edat, sexe o circumstàncies personals, familiars o socials de la persona afectada.

Descorda't vol precisament trencar amb aquestes pors, vergonyes i possibles estigmes socials de les cicatrius. Mostrar la seva nuesa, sense roba.

Els objectius del projecte són els següents:

  • Aprendre a acceptar el propi cos tal i com és, reforçar l'autoestima i la seguretat en un mateix, davant d'una cicatriu d'operació a cor obert.
  • Disminuir la por i difondre valors i aprenentatges positius a aquelles persones que han estat operades de cor o que estan en llista d'espera, així com també als seus familiars i amics.
  • Fer visible la cicatriu de l'esternotomia en tota la seva magnitud per tal de normalitzar-la i eliminar la possible estigma social.